Praktisk hjelp​

8D77530BBFF74615AEC8EC0576756587
683D3FDF8A4C40989ACC0A2D2F63B5D9

Hus

Mange bor i svært dårlige hus der takene lekker. Flere har jordgulv, mangler vinduer eller har vinduer som ikke er tette og det blir alt for kaldt på vinteren. For omtrent 10 000 norske kroner er det mulig å reparere et helt hus. Mange får også god hjelp ved at de får et nytt tak og nye vinduer. En takplate koster omtrent 60 norske kroner, og et lite hus trenger omtrent 30 plater. Et vindu på 1.40 x 1.20 koster ca 1000 norske kroner, mindre vindu fra 800 norske kroner. Ofte kjøper vi inn materialene og leverer hjem, mottaker bygger og fikser selv, og dermed bidrar de selv til bygging av eget hus. Dersom de ikke har mulighet eller helse til å bygge selv, hjelper vi med det. 

Betongstein

Vi har mulighet for betongstein-produksjon med egen betongstein-maskin. Behovet for stein til nybygg og reparasjoner er enormt, vi kan nå produsere dette billig og dermed gi de som trenger det materialer til å reparere og bygge hus. Vi kan produsere opp til 500 betongstein per dag, med omtrent 4 norske kroner kostnad per betongstein.

Aksjon Verpehøns

Dette prosjektet er en hjelp-til-selvhjelp aksjon som vi iverksetter hver vår. Mange familier får da utlevert 5 verpeklare høns som kan gi familien egg over lang tid. Det koster 250 norske kroner for 5 høns.

 

Skoleutstyr

Utdanning er så viktig og har en enorm betydning for barnas fremtid. Utdanning kan gi barna en mulighet til å komme seg ut av fattigdommen. Hver høst kjøper vi inn skoleutstyr til mange barn, som er til stor glede for barna som får en egen sekk de kan ha på skolen. Etter at vi begynte å dele ut skoleutstyr ser vi at mange flere barn har begynt å gå på skolen. Det samles årlig inn både brukte og nye skolesekker i Norge som sendes ned og leveres ut til barn. For skoleutstyr til små barn koster det 50 norske kroner, til større barn koster det 70 norske kroner. 

 

Vedovner

En god vedovn redder liv i den kalde vinteren og kan også brukes til matlaging. En vedovn koster nå omtrent 1800 norske kroner. Vedovnene kan sendes med hjelpesending men kjøpes ofte i Ukraina av de ansatte i House of Mercy med øremerkede kroner fra Norge, og leveres til familier og eldre som har behov for vedovn.

 

Vaskemaskin

For 2000 norske kroner kan vi kjøpe en halvautomatisk vaskemaskin eller en vaskemaskin som kan brukes uten strøm. Dette vil være til stor hjelp for mange familier.

 

Ved

Vi kjøper inn mye ved til mange landsbyer og familier i perioden fra november – februar. Det er mange som fryser, vinteren er svært kald og ofte lang. Det koster 800 norske kroner per kubikk for ved. 

 

Ønsker du å bidra?

Dersom du ønsker å bidra ved å betale øremerket for en eller flere av disse prosjektene, kan du trykke her for å finne betalingsinformasjon. I flere år har grupper fra Norge reist og hjulpet med husbygging og reparasjoner av hus og tak. Dersom du ønsker å bli med på en slik tur, ta kontakt med oss for påmelding her (NB! Alle reiser til Ukraina er utsatt på ubestemt tid på grunn av krigen).

Takk for ditt bidrag!