Nødhjelp i Øst-Ukraina​

østukraina5
østukraina3

Nødhjelp

Den langvarige konflikten mellom Ukraina og Russland er fremdeles pågående, selv om den er en glemt sak i media. Mange lever tett på krigen og opplever store vanskeligheter knyttet til dette. Flere har mistet husene sine på grunn av branner og bombing.

Nødhjelpen som gis er i nærheten av et krigsområdet. En gang i måneden sendes klær fra hjelpesendingene, til stor hjelp for mange i nød. Det sendes også mat og grønnsaker fra Mercy Farm en gang i måneden. To ansatte som holder til i øst har fått fast stilling, og driver hjelpearbeid i tillegg til evangelisering. De har ansvar for å distribuere ut mat og klær til de som trenger det. De blir også tett fulgt opp av de ansatte fra House of Mercy, med jevnlige telefonsamtaler og besøk. 

øst12
østukraina8
øst1