Nødhjelp i Øst-Ukraina​

østukraina5
østukraina3

Nødhjelp

Den langvarige konflikten mellom Ukraina og Russland er fremdeles pågående, selv om den er en glemt sak i media. Mange lever tett på krigen og opplever store vanskeligheter knyttet til dette. Flere har mistet husene sine på grunn av branner og bombing.

Nødhjelpen som gis er i nærheten av et krigsområdet. En gang i måneden sendes klær fra hjelpesendingene, til stor hjelp for mange i nød. Det sendes også mat og grønnsaker fra Mercy Farm en gang i måneden. To ansatte som holder til i øst har fått fast stilling, og driver hjelpearbeid i tillegg til evangelisering. De har ansvar for å distribuere ut mat og klær til de som trenger det. De blir også tett fulgt opp av de ansatte fra House of Mercy. 

øst12
østukraina8
øst1