Helsehjelp

A90B914181484AC48E2FE26FF3F84329
0DD4EE9508CC43BAAD5C9BD4ED01AB07

Bistand og økonomisk støtte

I Ukraina må alle betale selv for operasjoner, i tillegg til alt utstyr som brukes av helsepersonellet under operasjonen. KPK-Ukraina betaler ofte for operasjoner, der familier og privatpersoner ikke har noen mulighet til å dekke dette selv. Særlig går denne støtten til livstruende syke barn, barn med kreft, cerebral parese og funksjonshemming. Resepter fra lege kan leveres til våre ansatte som kjøper medisiner til de som har behov for det. 

Vi bidrar også med levering av stomiutstyr, inkontinensutstyr, både til eldre privatpersoner og til institusjoner. Flere sykehus og familier har mottatt madrasser, barnesenger og annet utstyr. To eldrehjem får fast økonomisk støtte fra KPK-Ukraina for å holde driften i gang siden de ikke får støtte fra staten lenger. 

Flere lokale sykehus får regelmessig hjelp, blant annet et barnesykehus i en nærliggende by. Vi sender rullestoler, krykker og andre hjelpemidler til både privatpersoner og institusjoner. Flere ambulanser har blitt gitt av Helse Vest og levert ned til flere sykehus, som har vært til enorm hjelp.

Hjemmehjelp

Vi ønsker å ta vare på de eldre i samfunnet og bidra til at de får en verdig alderdom. Høsten 2018 ble derfor oppstarten for hjemmehjelp-ordningen i KPK-Ukraina. Gjennom hjemmehjelpen får nå mange eldre faste daglige besøk og bistand av våre ansatte. Vi håper dette kan føre til mer håp, styrke og glede for de mange eldre i Ukraina som har svært lite pensjon og redusert helse. Mange er ensomme og har ikke noen som besøker dem utenom våre ansatte som kommer innom. De trenger noen som har tid til å lytte og hjelpe med daglige gjøremål. Det leveres også ut daglige måltider, medisin og hjelpemidler til de eldre.