Vårt arbeid

Gården vår gir både arbeid og hjelp til mange.

Vi har fadderordning for barn, eldre og familier.

Flere barn har fått et nytt liv etter å ha kommet på barnehjemmet vårt.

Vi ønsker å ivareta barna fra barnehjemmet når de blir ungdommer.

Vi har flere prosjekter innen helse.

Hver sommer arrangeres det flere dag-leirer for barn som mottar hjelp fra KPK-Ukraina.

Hvert år arrangeres det påske- og juleaksjoner med utdeling av mat til familier, eldre og julegaver til barn.

Vi har flere prosjekter innen praktisk hjelp, alt fra husbygging til utdeling av skolesekker.

 Det deles jevnlig ut klær og mat til de mange som har behov for det.

Flere barn fra barnehjemmet har flyttet inn her og fått sin egen familie.