Utdeling av grønnsaker

Nøden er stor i Ukraina, og korona-pandemien gjør det enda mer utfordrende for mange flere å skaffe seg mat. Mange eldre og de som er i risikogrupper er bekymret for helsen sin og lever mye mer isolert enn før.

Den siste uken har vi delt ut 20 tonn med grønnsaker fra gården vår, Mercy Farm. Mange familier, enkeltpersoner og eldre har dermed fått hjelp. Vi setter stor pris på de som arbeider i Ukraina og står på!