Ungdomshuset

Ungdomshuset ble åpnet 24 september 2012. Huset består av to leiligheter med plass til seks ungdommer i hver del. 

Hensikten er å gi en lettere overgang til voksenlivet for ungdommene som før bodde på barnehjemmet. Her kan de gradvis lære å blir mer selvstendige, selvfølgelig med støtte og hjelp fra voksne de kjenner som bor nært på andre siden av veien. Ungdommene blir ikke flyttet over her dersom de ikke ønsker eller ikke føler seg klar, det skal være deres valg. Vi er glad for at vi har et hjem der vi kan hjelpe våre ungdommer.