Ungdomshuset

Ungdomshuset ble åpnet 24 september 2012. Huset består av to leiligheter med plass til seks ungdommer i hver del. 

I de mange statlige barnehjemmene i Ukraina blir ungdommene bare til de er atten år. Etter det må de klare seg selv. Vi ønsker å ta vare på ungdommene våre, og bygget derfor dette huset. Hensikten er å gi en lettere overgang til voksenlivet for ungdommene som før bodde på barnehjemmet. Her kan de gradvis lære å blir mer selvstendige. Ungdommene blir ikke flyttet over her dersom de ikke ønsker eller ikke føler seg klar, det skal være deres valg. De bor også nært voksne de kjenner, ikke lenger enn rett over gaten, slik at de får tett oppfølging.