Family Type House

Family Type House ble åpnet 21. september 2009. Dette førte til at vi kunne hjelpe enda flere barn. Huset består av to leiligheter, der den ene fungerer som et fosterhjem. Her bor det en familie med tre barn. De kan ha inntil ti barn totalt med sine egne. Dette er et type prosjekt som staten støtter, dermed får de også statlig støtte.