Family Type House

Family Type House ble åpnet 21. september 2009. Huset består av to leiligheter, der den ene fungerer som et fosterhjem. Her bor det en familie med tre barn. De kan ha inntil ti barn totalt med sine egne. Dette er et type prosjekt som staten gir støtte til, dermed får de også en fast inntekt.