Støtt arbeidet

Du skal vite at ditt bidrag til hjelpearbeidet gjør en forskjell, slik at vi kan hjelpe enda flere! 
Trykk her for å lese mer om vårt arbeid og ta kontakt dersom du har spørsmål.

Målet er at mest mulig skal nå frem til de som trenger hjelpen vår. Pengene kommer frem! Derfor går kun 5% til administrasjon og lønnskostnader, resten er frivillig arbeid.
95% til hjelpearbeidet 95%