Barnehjemmet House Of Mercy

Barnehjemmet vårt ble åpnet 24 september 2005. Her bor det i dag 21 barn. Barnehjemmet blir drevet med penger fra Norge gjennom Stiftelsen KPK-Ukraina. Selve bygget er på 650 kvadratmeter, og tomten er 6,2 mål. Uteområdet består av fotball- og volleyball bane, turnapparater, grillhytte og stor hage. En lekeplass ble også gitt fra givere i Sverige til barna. 

En gruppe faste ansatte jobber på barnehjemmet, slik at barna opplever mest mulig forutsigbarhet og trygghet i sin hverdag og oppvekst. Barna har ulike historier, og har hatt en tøff start på livet før de kom til barnehjemmet. Her får de omsorg, kjærlighet og stabilitet. Mange har etterhvert fått flytte over til gode hjem, med egen mor og far.

Vi ønsker å bidra til at barna får en ny sjanse ved å bo på dette barnehjemmet, og at disse barna gis alle forutsetninger for å få en trygg og stabil oppvekst.