Om oss

Generelt

Stiftelsen KPK-Ukraina er en offentlig godkjent humanitær stiftelse med formål å hjelpe mennesker i vest Ukraina som lever i fattigdom og nød. Vi ønsker å vise kristen nestekjærlighet i praksis, vise omsorg og kjærlighet og samtidig utøve distribusjon av nødhjelp. Gjennom våre samarbeidspartner i Ukraina, stiftelsen House Of Mercy, vil vi hjelpe mennesker i alle aldre, uansett bakgrunn, nasjonalitet eller religion.

 

Bakgrunn

Stavanger krets av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) startet høsten 1990 med kristendomsundervisning for konfirmanter. Denne undervisningen fikk Ivar Lyster ansvaret for i 1991, pioneren bak hjelpearbeidet vårt. De som deltok, opplevde et helt spesielt fellesskap, og det ble til at man fortsatte å holde kontakten ved å arrangere møter og weekender. Navnet Kristne Pensjonerte Konfirmanter(KPK) dukket da opp, først som en spøk, men forble etter hvert navnet på gruppen.

 

Første møte med Ukraina

Ungdommene og lederne hadde et ønske om å gjøre noe for de som levde i fattigdom og nød. Da kom ideen om å reise med hjelpesending til et land i Øst-Europa. Til slutt falt valget på Ukraina, da en sentral person innenfor Misjonsforbundet hadde kontakter i regionen som heter Transcarpathia i Vest Ukraina. 

I 1998 reiste dermed en buss med KPK’ere for første gang. Her ble det innledet et samarbeid med bekjente i Ukraina som også ønsket å hjelpe andre. I flere år reiste ungdommer fra Norge ned én til to ganger i året med hjelpesendinger og i mindre grupper, og siden 2003 har arbeidet vokst betraktelig.

 

Opprettelse av stiftelsene

Senere ble det nødvendig å organisere Ukraina-arbeidet som en selvstendig enhet. Dermed ble Stiftelsen KPK-Ukraina formelt etablert i 2004. Siden den gang har mange tusen tonn med hjelpesendinger blitt transportert ned til Transcarpathia regionen i vest Ukraina. 

Stiftelsen House Of Mercy er stiftelsen som vi støtter og samarbeider med i Uzhgorod. Stiftelsen ble dannet av Vasya Fenchak og Valera Valko i 2002.

 

Samarbeid, økonomi og oppfølging

Vi har tett oppfølging av arbeidet vårt i Ukraina. Styrets representanter reiser ned flere ganger årlig, og vi har jevnlige møter med styret vårt i Ukraina. Dermed kan vi bidra til at arbeidet gjøres på en forsvarlig måte, og vite at midlene vi samler inn brukes på den måten KPK-Ukraina og House of Mercy ønsker.

Hver måned får styret i KPK-Ukraina tilbakemelding hva alle pengene blir brukt til. Nordmenn som reiser ned, dekker selv sine utgifter(styreleder og daglig leder får dekket en tur i året til Ukraina ved arrangerte turer).

Mesteparten av arbeidet som gjøres i Norge er frivillig, og vi har som mål at det skal være lave utgifter til administrasjon. Grunnet økende arbeidsmengde over lengre tid var det nødvendig med faste stillinger etterhvert. Nå er det to faste stillinger, en på 80% og en på 40%. Et privat firma som ønsker å støtte arbeidet gir støtte til en 50% stilling, resterende dekkes av KPK-Ukraina. Totalt sett er lønnskostnadene 4,8%, resten er frivillig arbeid.

 

Nødhjelp

Vårt hovedsatsningsområde i Ukraina er omkring byen Uzhgorod og nærliggende landsbyer. Gjennom KPK-Ukraina metter House of Mercy mange tusen hver uke. Fattige familier og enkeltpersoner får kontinuerlig hjelp i form av mat, klær og sko, hjelp til reparasjoner, betaling av strøm, medisiner, ved, vaksiner, skolemateriell, boring etter vann og mye mer.

Det blir gitt hjelp til 12 Roma landsbyer utenfor byen Uzhgorod og til mange ukrainske familier. I flere romalandsbyer blir det utdelt faste varme måltider til alle barn flere ganger i uken. Mange eldre og mennesker med funksjonshemming får også varm mat regelmessig. Vi bringer også hjelp til flere avsidesliggende landsbyer. 

Stiftelsen gir fast økonomisk hjelp til to sykeheim. I tillegg gis hjelp til blinde, døve, mennesker med funksjonshemming, sykehus og til statlige barnehjem.

 

Reiser til Ukraina

Det arrangeres flere turer til Ukraina hvert år. Da får de som ønsker muligheten til å reise og se hjelpearbeidet, møte sitt fadderbarn og være med i hjelpearbeidet. Hver høst blir det arrangert en stor gruppetur, enten med buss eller fly. Det blir også arrangert mindre gruppeturer flere ganger i året. Blant annet er det mulig å bli med i påsken og like før jul, og dermed få være med og hjelpe på jule-og påskeaksjonen som arrangeres hvert år. I flere år har det også blitt arrangert turer der grupper fra Norge reiser ned og hjelper med husbygging og reparasjoner av tak og hus. Dette har vært til stor glede for både de som mottar hjelpen og de som reiser ned og får hjelpe så praktisk og direkte.

På alle disse turene har mange fått øynene åpnet for nøden i Øst-Europa. I tillegg har de fått oppleve ukrainsk gjestfrihet og et ubeskrivelig fellesskap sammen med ukrainere, både åndelig og sosialt. Vi ser at mange ønsker å reise igjen og igjen, dette syns vi er fantastisk! Derfor har vi behov for påmelding på reisene, da mange ønsker å bli med. Dersom du ønsker å bli med på en tur til Ukraina er du hjertelig velkommen, trykk her for å gå til skjema for påmelding. 

NB! Alle reisene til Ukraina utsatt på ubestemt tid.

 

Styret i House of Mercy

  • Valera Valko – Leder for barnehjemmet House of Mercy.
  • Vasya Fenchak – Leder for stiftelsen House of Mercy.

 

Styret i KPK-Ukraina

  • Odd Arne Lyster – Styreformann
  • Sven Gunvaldsen – Varamedlem
  • Ellen Lyster Aarsland – Daglig leder og hovedansvarlig for KPK-Ukraina lageret på Vigrestad
  • Ivar Lyster – Pionéren bak KPK-Ukraina arbeidet og sekretær
  • Eivind Lye – Styremedlem
  • Jorunn Johansson – Styremedlem