Om oss

Generelt

Stiftelsen KPK-Ukraina er en offentlig godkjent humanitær stiftelse med formål å hjelpe mennesker i vest Ukraina som lever i fattigdom og nød. Vi ønsker å vise kristen nestekjærlighet i praksis, vise omsorg og kjærlighet og samtidig utøve distribusjon av nødhjelp. Gjennom våre samarbeidspartner i Ukraina, stiftelsen House Of Mercy, vil vi hjelpe mennesker i alle aldre, uansett bakgrunn, nasjonalitet eller religion.

 

Bakgrunn

Stavanger krets av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) startet høsten 1990 med supplerende kristendomsundervisning for konfirmanter. Denne undervisningen fikk Ivar Lyster ansvaret for i 1991. De som deltok, opplevde et helt spesielt fellesskap, og det ble til at man fortsatte å holde kontakten ved å arrangere møter og weekender. Navnet Kristne Pensjonerte Konfirmanter (KPK) dukket da opp, først som en spøk, men forble etter hvert den allmenne betegnelsen på gruppen. I 1993 ble KPK organisert som en forening under NLM, og siden vokste arbeidet seg bare større og mer omfattende, bl.a. ved organisering av grupper av flere hundre ex-konfirmanter i et nettverk.

 

 

Første møte med Ukraina

Ivar Lyster er pioneren i KPK-Ukraina. Han har vært i over 30 land. Han hadde sett at fattige mennesker i andre land ofte så gladere ut enn nordmenn som har alt. Dette så han også gjaldt kristne. Disse erfaringene ville han dele med den norske ungdommen han hadde oppfølgingsansvar for i NLM. Ungdommene og lederne hadde et ønske om å gjøre noe for de som levde i fattigdom og nød. Da kom ideen om KPK kunne reise med hjelpesending til et land i Øst-Europa.

Da det ble det fremlagt ønske om å reise på tur sammen, ble det foreslått land som Romania og Bosnia-Hercegovina. Men etter noen runder falt valget på Ukraina, nærmere bestemt provinsen Transcarpathia. Det var Ingulf Diesen, en sentral person innenfor Misjonsforbundet, som hadde kontakter blant baptistene i denne regionen, og som også ble med på den første turen.

Påsken 1998 reiste dermed en buss med KPK’ere for første gang til Ukraina, nærmere bestemt til Veliki Luchki, en landsby med ca 15.000 innbyggere i Karpat-Ukraina. Her ble det innledet et samarbeid med stiftelsen Nadiya Miloserdiya (Barmhjertighetens Håp), som da ble ledet av Misha Porokhnavets.
I flere år reiste ungdommer fra Norge ned én til to ganger i året med hjelpesendinger og i mindre grupper, og siden 2003 har arbeidet vokst betraktelig.

 

Opprettelse av stiftelsene

Senere så man nødvendigheten av å organisere Ukraina-arbeidet som en selvstendig enhet. Dermed ble Stiftelsen KPK-Ukraina formelt etablert i 2004. Siden den gang har mange tusen tonn med hjelpesendinger blitt transportert ned til Transcarpathia regionen i Vest Ukraina. 

Stiftelsen House Of Mercy (på ukrainsk Dim Miloserdja som på norsk betyr Barmhjertighetshuset) er stiftelsen som vi støtter og samarbeider med i Uzhgorod. Stiftelsen ble dannet av Vasya Fenchak og Valera Valko i 2002.

 

Samarbeid, økonomi og oppfølging

Vi har tett oppfølging til arbeidet vårt i Ukraina. Styrets representanter reiser ned flere ganger årlig. Slik kan vi drive arbeidet på en best mulig måte, og vite at midlene vi samler inn brukes på den måten KPK-Ukraina og House of Mercy ønsker.

Hver måned får Styret i KPK-Ukraina tilbakemelding hva alle pengene blir brukt til. Nordmenn som reiser ned, dekker selv sine utgifter (styreleder og daglig leder får dekket en tur i året til Ukraina ved arrangerte turer).

Mesteparten av arbeidet som gjøres i Norge er frivillig, og vi har som mål at det skal være lave utgifter til administrasjon. Grunnet økende arbeidsmengde over lengre tid var det nødvendig med en fast stilling etterhvert. Vi har totalt en 100% stilling som kontorassistent. Stillingen er fordelt på 2 personer (50% av stillingen blir betalt av et privat firma som ønsker å støtte arbeidet, resterende 50% dekkes av KPK-Ukraina). Totalt sett er lønnskostnadene 5%, resten er frivillig arbeid.

 

Nødhjelp

Vårt hovedsatsningsområde i Ukraina er konsentrert omkring byen Uzhgorod og nærliggende landsbyer. Mange fattige og isolerte landsbyer har nå fått hjelp med mat og klær. Gjennom KPK-UKRAINA metter House of Mercy mange tusen hver uke. Fattige familier og enkeltpersoner får kontinuerlig hjelp i form av mat, klær og sko, eventuelle særbehov som babymat, bleier, hjelp til reparasjoner av hus, betaling av strøm, medisiner, ved til vinteren, vaksiner, skolemateriell, boring etter vann osv.

Det blir gitt hjelp til 12 Roma landsbyer utenfor byen Uzhgorod og til mange ukrainske familier. I flere romalandsbyer blir det utdelt faste varme måltider til alle barn flere ganger i uken. Mange eldre og funksjonshemmede får også varm mat regelmessig. Vi bringer også hjelp til flere avsidesliggende landsbyer. I noen av disse landsbyene bor det nesten utelukkende eldre mennesker.

Vår primæroppgave er nå å hjelpe barna i Ukraina, samtidig som arbeidet med hjelpesendinger og hjelp til familier og eldre fortsetter med uforminsket styrke. Vi ønsker å kunne nå ut til enda flere. Det blir gitt mat og hjelp regelmessig til ca 10.000 mennesker i måneden. Ved juletider og påske er det opp mot 50.000 som får hjelp med mat. Stiftelsen gir fast økonomisk hjelp til to sykeheim. I tillegg gis hjelp til blinde, døve, mennesker med funksjonshemming, sykehus og til statlige barnehjem.

 

Reiser til Ukraina

Det arrangeres flere turer til Ukraina hvert år. Da får de som ønsker det muligheten til å reise ned og se hjelpearbeidet, møte sitt fadderbarn og være med å hjelpe. Hver høst blir det arrangert en stor tur, enten med buss eller fly. Det blir også arrangert mindre gruppeturer flere ganger i året. Blant annet er det mulig å bli med i påsken og like før jul, og dermed få være med og hjelpe på jule-og påskeaksjonen som arrangeres hvert år. I flere år har det også blitt arrangert turer der grupper fra Norge reiser ned og hjelper med husbygging og reparasjoner av tak og hus. Dette har vært til stor glede for både de som mottar hjelpen og de som reiser ned og får muligheten til å hjelpe så praktisk og direkte.

På alle disse turene har mange fått øynene åpnet for nøden i Øst-Europa. I tillegg har de fått oppleve ukrainsk gjestfrihet og et ubeskrivelig fellesskap sammen med ukrainere, både åndelig og sosialt. Vi ser at mange ønsker å reise igjen og igjen, dette syns vi er fantastisk! Derfor har vi behov for påmelding på reisene, da mange ønsker å bli med. Dersom du ønsker å bli med på en tur til Ukraina er du hjertelig velkommen, ta kontakt med oss for påmelding! 

NB! På grunn av Covid-19 er alle reisene til Ukraina utsatt på ubestemt tid.

 

Styret i House of Mercy

Valera Valko – Leder for barnehjemmet House of Mercy.

Vasya Fenchak – Leder for stiftelsen House of Mercy.

 

Styret i KPK-Ukraina

Odd Arne Lyster – Styreformann.

Sven Gunvaldsen – Varamedlem.

Ellen Lyster Aarsland – Daglig leder og hovedansvarlig for KPK-Ukraina lageret på Vigrestad.

Ivar Lyster – Pionéren bak KPK-Ukraina arbeidet og sekretær.

Vigdis Standal – Økonomisk ansvarlig.

Terje Helgeland – Styremedlem.