Prosjekter

Vi i KPK-Ukraina har, i samarbeid med House of Mercy en rekke ulike prosjekter. Disse prosjektene hjelper mange mennesker i alle aldre, fra ulike bakgrunner, nasjonaliteter og religioner, på ulike vis.

Les mer om de ulike prosjektene ved å klikke i menyen til venstre.

Hjelpesendinger

9 ganger i året sender Stiftelsen KPK-UKRAINA ned en stor semitrailer med hjelpesending. Klærne, skoene og det andre utstyret vi sender ned, blir til stor hjelp og glede for mange. Det er  flere tusen som får hjelp av hver hjelpesending.

Nødhjelp

Gjennom KPK-UKRAINA metter House of Mercy mange tusen hver uke. For det meste er dette fattige familier som får kontinuerlig hjelp i form av mat, klær og sko, eventuelle særbehov som babymat, bleier, hjelp til reparasjoner av hus, betaling av strøm , medisiner , ved til vinteren, vaksiner, Skolematriell, boring etter vann,  osv.Vi har fadderordning, så hvis du ønsker å bli fadder til et barn el eldre, er det bare å ta kontakt. Det blir og gitt hjelp til 12 Roma landsbyer utenfor byen Uzhgorod, men og til mange ukrainske familier, i form av mat og klær, strøm,ved til vinteren,skolematriell,  medisiner osv. I Romalandsbyen Konsovo gir vi  Middag 3 ganger i uka til over 100 barn. Fra 1 august 2011 har vi også startet med middag 2 dager i uka i en landsby som heter Holmok. I Radvanka bydel får de og varm mat 2 plasser, og i Perechin, og Kamenitza, og til hjemløse i  Uzhgorod.Mange eldre, funksjonshemmede får og varm mat regelmessig. Et måltid mat koster bare  7 kr.( Du kan være med å støtte dette prosjektet ) Se på NYHETER på denne internettsiden. Det har det blitt bygd opp en stor gård utenfor Uzhgorod by , Mercy Farm, der er det et stort kjøkken der det kan produseres 1000 måltider til dagen, pr i dag produseres det 14200 måltider i mnd, det vil bli delt ut både til mange barn, eldre og hjemløse. Dette gir mange arbeidsplasser, og enda flere i innhøstingen.

Mange fattige, ensomme eldre får også hjelp. Denne hjelpen kommer ikke bare folk i Uzhgorod til gode, men vi bringer også hjelp til avsidesliggende landsbyer. I noen av disse landsbyene bor det nesten utelukkende eldre mennesker.

Barneheimen i Uzhgorod

I tillegg blir barneheimen i Uzhgorod drevet med penger fra Norge. Vi lønner 20 ansatte,fra arbeidere som gjør det daglige arbeidet ,den humanitere hjelpen, voksne som tar seg av barna på barneheimen, kjøkkenhjelp, vaktmester og vaskehjelp.Høsten 2009 sto et ny heim ferdig, (Familiy Type hus), det blir som en Fosterfamilie, de kan ha inntil 10 barn med sine egne. Da vil staten i Ukraina støtte dette. Huset er bygd med 2 leligheter.Den ene leiligheten fungerer som en fosterfamilie, der bor det idag 9 barn. I den andre leiligheten bor Vasja Fenchak og familien hans. (Vasja har betalt sin del sjøl, innvendig i huset.) 24 september 2012 ble et Ungdomshus åpnet, huset består av 2 leiligheter der det kan bo 6 ungdommer i hver leilighet, Vi ønsker å hjelpe våre ungdommer ved barneheimen og Familie huset til et mer selvstendig liv, selfølgelig med hjelp av voksne.

Medisinsk hjelp

Stiftelsen KPK-UKRAINA betaler mange ganger for operasjoner , medisiner, Vaksiner og annet helseutstyr. Særlig går denne støtten til livstruende syke barn, barn med cerebral parese og funksjonshemmede, kreft, mange har vi sendt til behandling i Ungarn. Vi bidrar også med bleier, stomiposer, og katéter, både til eldre privat og til institusjoner. Vi bistår med hjelp til et regionsykehus i Mokachevo og 2 sykehus i Uzhgorod. Vi sender ned rullestoler, rulatorer, krykker osv. til sykehus, aldershjem, og ellers folk det som trenges.

Hjelp til institusjoner

KPK-UKRAINA har gjentatte ganger bragt hjelp til ulike barnehjem, i form av klær, leker og økonomiske midler. Flere sykehus og familier har mottatt madrasser, barnesenger og annet utstyr fra oss.Også gamlehjem får hjelp, Kpk støtter et hjem for eldre som blir drevet av Røde Kors i Rakoshino pga at de ikke får støtte fra staten lenger og et gamlehjem i Beretzy. Vi er og med å driver en kantine i Izhava, der gamle, barn og unge kan komme å få varm mat. Vi er veldig glad vi kan være med å hjelpe.