Prosjekter

Vi i KPK-Ukraina har, i samarbeid med House of Mercy en rekke ulike prosjekter. Disse prosjektene hjelper mange mennesker i alle aldre, fra ulike bakgrunner, nasjonaliteter og religioner, på ulike vis.

Les mer om de ulike prosjektene ved å klikke i menyen til venstre.

Hjelpesendinger

Flere ganger i året sender Stiftelsen KPK-UKRAINA ned en stor semitrailer med hjelpesending. Klærne, skoene og det andre utstyret vi sender ned, blir til stor hjelp og glede for mange. Det er  flere tusen som får hjelp av hver hjelpesending.I tillegg sender vi noen hjelpesendinger til Estland iløpe av året, til Johvi, ved grensen til Russland.

Nødhjelp

Gjennom KPK-UKRAINA metter House of Mercy mange tusen hver uke. For det meste er dette fattige familier som får kontinuerlig hjelp i form av mat, klær og sko, eventuelle særbehov som babymat, bleier, hjelp til reparasjoner av hus, betaling av strøm , medisiner , ved til vinteren, vaksiner, Skolematriell, boring etter vann,  osv.Vi har fadderordning, så hvis du ønsker å bli fadder til et barn el eldre, er det bare å ta kontakt. Det blir og gitt hjelp til 12 Roma landsbyer utenfor byen Uzhgorod, men og til mange ukrainske familier, i form av mat og klær, strøm,ved til vinteren,skolematriell,  medisiner osv. I flere romalandsbyer får de nå utdelt varm mat til alle barna og til hjemløse i  Uzhgorod.Mange eldre, funksjonshemmede får og varm mat regelmessig. Et måltid mat koster bare  7 kr.( Du kan være med å støtte dette prosjektet ) Se på Varm Mat på prosjekter på denne internettsiden. Det har det blitt bygd opp en stor gård utenfor Uzhgorod by , Mercy Farm, der er det et stort kjøkken der det kan produseres 1000 måltider til dagen, pr i dag produseres det 17.000 måltider i mnd, det vil bli delt ut både til mange barn, eldre og hjemløse. Dette gir mange arbeidsplasser, og enda flere i innhøstingen.

Mange fattige, ensomme eldre får også hjelp. Denne hjelpen kommer ikke bare folk i Uzhgorod til gode, men vi bringer også hjelp til avsidesliggende landsbyer. I noen av disse landsbyene bor det nesten utelukkende eldre mennesker. Høsten 2018 har vi startet opp en hjemmehjelps ordning, der mange av de eldre i fadderordningen får besøk fast, mange har ikke råd til å betale for denne tjenesten, nå vil de få regelmessig besøk og hjelp .

Barneheimen i Uzhgorod

I tillegg blir barneheimen i Uzhgorod drevet med penger fra Norge. Vi lønner 20 ansatte,fra arbeidere som gjør det daglige arbeidet ,den humanitere hjelpen, voksne som tar seg av barna på barneheimen, kjøkkenhjelp, vaktmester og vaskehjelp.Høsten 2009 sto et ny heim ferdig, (Familiy Type hus), det blir som en Fosterfamilie, de kan ha inntil 10 barn med sine egne. Dette vil staten i Ukraina støtte .I den andre leiligheten bor Vasja Fenchak og familien hans. (Vasja har betalt sin del sjøl, innvendig i huset.) 24 september 2012 ble et Ungdomshus åpnet, huset består av 2 leiligheter der det kan bo 6 ungdommer i hver leilighet, Vi ønsker å hjelpe våre ungdommer ved barneheimen og Familie huset til et mer selvstendig liv, selfølgelig med hjelp av voksne.

Medisinsk hjelp

Stiftelsen KPK-Ukraina betaler mange ganger for operasjoner , medisiner, Vaksiner og annet helseutstyr. Særlig går denne støtten til livstruende syke barn, barn med cerebral parese og funksjonshemmede, kreft, mange har vi sendt til behandling i Ungarn. Vi bidrar også med bleier, stomiposer, og katéter, både til eldre privat og til institusjoner. Vi bistår med hjelp til et regionsykehus i Mokachevo og 2 sykehus i Uzhgorod. Vi sender ned rullestoler, rulatorer, krykker osv. til sykehus, aldershjem, og ellers folk det som trenges.

Hjelp til institusjoner

KPK-UKRAINA har gjentatte ganger bragt hjelp til ulike barnehjem, i form av klær, leker og økonomiske midler. Flere sykehus og familier har mottatt madrasser, barnesenger og annet utstyr fra oss.Også gamlehjem får hjelp, Stiftelsen Kpk-Ukraina driver et hjem for eldre i Rakoshino pga at de ikke får støtte fra staten lenger, og et gamlehjem i Beretzy. Vi er og med å driver en kantine i Izhava, der gamle, barn og unge kan komme å få varm mat. Vi er veldig glad vi kan være med å hjelpe.