House of Mercy

House of Mercy (på ukrainsk Dim Miloserdja,, som igjen kan oversettes til norsk som Barmhjertighetshuset) er stiftelsen som vi støtter og samarbeider med i Uzhgorod. Stiftelsen ble dannet av Vasya Fenchak og Valera Valko i 2002. Den har et styre på tre personer. De lokale myndighetene er takknemlige og glad for House of Mercy og arbeidet stiftelsen gjør.Husk på å be for våre arbeidere , de står i en veldig travel hverdag.

House of Mercy's ansattte:

Vasja Fenchak - Leder for stiftelsen House of mercy:Valera Valko - Sjef for barneheimen


Olja - Kontoransatt


Ivan - Sosialarbeider, spesielt med funksjonshemmede og eldre


Lera - Sosialarbeider


Volodja - Sosialarbeider


Anja - Arbeider med barna på barneheimen


Milka - Arbeider med barna på barneheimen


Zhenja - Arbeider med barna på barneheimen


Sveta - Arbeider med barna på barneheimen og i Family type house.


Vasja - Far i family type house


Milka og Sveta - Kokker på kjøkkenet


Vaktmester