Skoleutstyr

Hver høst kjøper vi inn skoleutstyr for mange, mange barn. For hvert barn koster det  ca 50 kr
Vil du være med å støtte dette, merk det med ”skoleutstyr” Vi trenger og ransler om du vil gi vekk en.
Konto nr: 3212 20.34037

                 Har du lyst å gi din ransel, trenger ikke vær ny, så er vi veldig glad, det vil glede en liten jente el gutt i

                  Ukraina. Tusen Takk :-)