Skoleutstyr

Hver høst kjøper vi inn skoleutstyr for mange, mange barn. For hvert barn koster det  ca 50 kr
Vil du være med å støtte dette, merk det med ”SKOLEUTSTYR "
Konto nr: 3212 20.34037   Har du lyst å gi en ransel , trenger ikke vær ny, så er vi veldig glad, det vil glede en liten jente el gutt i Ukraina . Tusen Takk.