Skoleutstyr 

Hver høst kjøper vi inn skoleutstyr for mange barn. For små barn koster det totalt 50 kroner per barn, større barn 70 kroner.

Har du lyst å gi en skolesekk(trenger ikke være ny), så er vi veldig glad for det, det vil glede en liten jente eller gutt i Ukraina. Hvis det skal være en mulighet til å komme seg ut av fattigdom, så er utdanning veldig viktig. Etter at vi begynte å dele ut skoleutstyr (noe de må betale selv i Ukraina ) har mange flere barn begynt på skolen. Dette er en viktig utvikling som kan ha enorm betydning for barnas fremtid.

Vil du støtte dette prosjektet betal inn på konto 3212. 20.34037 merkes med " skoleutstyr ".