Hver høst kjøper vi inn skoleutstyr for mange, mange barn. For hvert barn koster det  ca 50 kr

Har du lyst å gi en ransel , trenger ikke vær ny, så er vi veldig glad, det vil glede en liten jente el gutt i Ukraina .Hvis det skal være en mulighet til å komme seg ut av fattigdom, så er utdanning veldig viktig. Etter at vi begynte å dele ut skoleutstyr ( noe de må betale selv i Ukraina ) har mange flere barn begynt på skolen. 

Vil du støtte dette prosjeket betal inn på konto 3212. 2034037 merkes med " Skoleutstyr "