KPK-Ukraina

KPK-UKRAINA er en offentlig godkjent humanitær stiftelse med formål å hjelpe barn, fattige familier og eldre i Vest-Ukraina. Dette gjør vi gjennom å vise kristen nestekjærlighet i praksis, vise omsorg og kjærlighet og distribusjon av nødhjelp. Gjennom våre samarbeidspartner, stiftelsen "House Of Mercy, Ukraine" får vi hjulpet mange forskjellige mennesker i alle aldre, uansett bakgrunn, nasjonalitet eller religion.


Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, 
har dere gjort mot meg (Mat. 25.40)


Kontaktinfo:

Adresse: Stiftelsen KPK-UKRAINA, Postboks 211, 4358 KLEPPE

Telefon: +47  99792464 ,  +47 903 66 291

E-post: post @ kpk-ukraina.com

Web: www.kpk-ukraina.com

Organisasjonsnummer: 987 282 053


Oppfølging:

Vi har tett oppfølging til arbeidet vårt i Ukraina. Styrets representanter reiser ned flere ganger årlig. Slik kan vi drive arbeidet på en best mulig måte, og vite at midlene vi samler inn brukes på den måten KPK-Ukraina ønsker, nemlig at de fattigste av de fattige skal hjelpes. Hver måned får Styret i KPK-Ukraina tilbakemelding hva alle pengene blir brukt til. Nordmenn som reiser ned, dekker selv sine utgifter (styreleder og daglig leder får dekket en tur i året til Ukraina ved arrangerte turer). Mye av arbeidet i Norge gjøres frivillig og gratis, men vi har totalt en 100 % stilling  som kontorassistent fordelt på 2 personer (50 % av den stillingen blir betalt av et privat firma). Grunnet økende arbeidsmengde over lengre tid var det nødvendig med fast stilling. Men fortsatt er det mange som jobber frivillig, så vi har lave utgifter til administrasjon. 

Du kan og følge oss på Facebook, der blir det ofte lagt ut bilder og nyheter.


Hvem? Hva? Hvor?:

KPK-UKRAINA har drevet humanitært arbeid siden 1998. Siden den gang har nærmere mange tusen tonn med hjelpesendinger blitt transportert ned til Transcarpathia. På disse trailerlassene har det vært store mengder klær, sko, andre tekstiler, soveposer, leker, sykehussenger, rullestoler, medisinsk utstyr, sykler, barnevogner, møbler og dekketøy. Dette har blitt fordelt ut til et stort antall mennesker spredd utover mange landsbyer. Nå sender vi hjelpesendinger totalt 9 lass i året, vi har lager på Vigrestad og i Haugesund. Hver sommer arrangerer vi leirer for mange, mange barn. For mange barn er det å komme på leir et høydepunkt i året, der en får glemme for en liten stund det som er vondt og vanskelig hjemme, og bare ha det kjekt, spise god mat, og få høre om han som er barnas beste venn, Jesus. Det er fantastisk å få være med å gi håp og glede i en vanskelig hverdag. Sommeren 2016 åpnet vi vår egen leirplass utenfor Uzhgorod by.

Omtrent 90 millioner norske kroner har blitt samlet inn til hjelpearbeidet. Flertallet av de som har bidratt til å samle inn disse midlene, befinner seg i Rogaland. Men det og fra andre steder i landet, også fra Sverige og Danmark.

I tillegg har vi arrangert mange turer til Ukraina. Hver høst blir det arrangert en stor tur, enten med buss eller fly. På disse turene har mange fått øynene åpnet for nøden i Øst-Europa. I tillegg har de fått oppleve ukrainsk gjestfrihet og et ubeskrivelig fellesskap sammen med ukrainere, både åndelig og sosialt.

Vårt hovedsatsningsområde i Ukraina er nå konsentrert omkring byen Uzhgorod og nærliggende landsbyer. Mange fattige og isolerte landsbyer har nå fått hjelp med mat og klær. Tidligere har vi også bidratt med hjelpesendinger til landsbyen Veliki Luchki, der vi fikk våre første kontakter i 1998.

Gården Mercy Farm åpnet i august 2016, med 14 drivhus, et stort hovedbygg med stort kjøkken der det nå produseres 19.000 varme måltider i måneden, næringsrike varme middager som deles ut til barn / voksne og eldre. Vi har mulighet til å produsere 1000 måltider til dagen avhengig av støttepartnere(du kan bli det vi kaller Lapskauspartner, se på prosjekter). Vi har også  bygd et bakeri hvor bakes brød og boller og andre ting. Disse måltidene med mat blir delt ut til fattige barn, eldre og voksne, funksjonshemmede og de som ikke har noen plass å bo. Gården gir mange arbeidsplasser til lokalbefolkningen i nærområdet. Det er også mange fra nærområdet som kjøper brød og grønnsaker på Mercy Farm.

26 juni 2016 åpnet vi vår egen leirplass, der er det plass til 80 barn om gangen. Dette vil være med å spre håp og glede, og de får høre de gode nyhetene om Jesus gjennom sang, lek, skuespill. Det å få bli med på leir er høydepunktet i året for barna som kommer fra fattige familier og som har en tøff hverdag. Vi er kjempeglad for alle de som har vært med å støtte dette. Hele sommeren er det leirer på leirplassen. 

Du kan få Skattefritak ved å støtte Stiftelsen Kpk-Ukraina, hvis du ønsker det skriv til våre e mail:  post@kpk-ukraina.com