Reparering av hus

For omtrent 10.000 kroner kan du være med å reparere på et hus. Mange bor i veldig dårlige hus der taket lekker, de har jordgolv, dårlige vinduer og det er trekkfullt. Uansett reparasjon,  blir det alltid gjort kalkulasjoner på det som skal repareres.
Du kan være med å hjelpe en familie til et bedre liv, og få et bedre hus til vinteren.
Konto nr : 3212 20.34037, merk innbetalingen med "hus".