Legehjelp og hjelp til operasjoner

Medisinsk hjelp

Stiftelsen KPK-Ukraina betaler mange ganger for operasjoner, medisiner, vaksiner og annet helsemateriell. Særlig går denne støtten til livstruende syke barn, barn med cerebral parese og funksjonshemmede, barn som har fått kreft. Noen har vi sendt til Debrecen i Ungarn, andre helt til Tyskland.Vi bidrar også med bleier/pants, stomiposer og urinkateter, både til eldre privat og til institusjoner. Vi bistår med hjelp til et barnersykehus i Mokachevo (regionsykehuset ) og to lokale sykehus i Uzhgorod. Vi sender ned rullestoler, rullatorer, krykker og andre hjelpemidler til sykehus og aldershjem, og ellers folk som trenger det i hjemmet. 


Hjelp til institusjoner

KPK-UKRAINA har gjentatte ganger gitt hjelp til ulike barnehjem, i form av klær, leker og økonomiske midler. Flere sykehus og familier har mottatt madrasser, barnesenger og annet utstyr fra oss. Også eldrehjem får hjelp. Stiftelsen Kpk-Ukraina driver et hjem for eldre i Rakoshino og et eldrehjem i Beretzy grunnet at de ikke får støtte fra staten lenger. Vi er også med å driver en kantine i Izhava der gamle, barn og unge kan komme å få varm mat. Vi er veldig glad vi kan være med å hjelpe.


Vi vil bruke 240.000 kroner i 2020 til operasjoner/legehjelp. Det er stadig nye behov. Pengene blir brukt til de som ikke har noen muligheter til å kunne betale dette selv, og det blir nøye undersøkt på forhånd. Har du lyst å hjelpe noen som må ha operasjon/legehjelp, så kan du betale inn ditt bidrag til KPK-Ukraina sin konto 3212.20.34037, og innbetalingen kan merkes med "legehjelp".