Betongstein

Vi har startet opp med betongstein-produksjon i Ukraina. Behovet for stein til nybygg og reparasjoner er enormt, og vi kan nå produsere dette billig, og gi de som trenger det materialer til å reparere og bygge hus. Vi kan produsere opp til 500 stein pr. dag, og prisen for en stein vil bli ca 4 kroner. 

Kan du tenke deg å betale for 100 stein? Eller kanskje 500? Antallet bestemmer du selv.
På denne måten er du med å skaffer en fattig familie et bedre hus å bo i.

Bidraget innbetales til:
KPK-Ukraina bankkonto: 3212.20.34037 og merkes med "Betongstein".