Gi en gave

Fast givertjeneste

Vil du være med å gi et fast beløp i måneden til de som mangler det meste? Kanskje kan du gi 100 kroner måneden, 200 kr, 400 kr eller kanskje enda mer? Eller du ønsker å gi et engangsbeløp?
Da er du med å gi framtid og håp til hundrevis av fattige og vanskeliggstilte barn og voksne.

Du må gjerne ta kontakt med Ellen (903 66 291) eller Odd Arne (99792464) for å gi din gave. Ellers kan du bruke vårt kontonummer: "3212 20 34037", eller VIPPS nr 85130.

Tusen takk for din støtte.