Fadderbarn el Fadder for eldre

Som en naturlig videreføring av vår satsning på å kunne hjelpe enda flere, startet vi opp med en fadderbarn-ordning i løpet av hausten 2006. En slik ordning vil gjøre at Ukraina-venner i Norge får mulighet til å støtte enkeltpersoner eller familier gjennom et fast månedlig beløp.

Målgruppen vil for det meste være barn i alderen 2-14 år, som trenger hjelp i form av mat, klær, medisiner, legebehandling, skolemateriell og ellers andre behov i vedkommendes hjem. Beløpet som gis av én fadder i Norge, vil bli brukt av KPK-UKRAINAs representanter i Uzhgorod til å dekke de månedlige behov som fadderbarnet måtte ha, og deretter formidle hjelpen direkte til vedkommende. Penger kan nemlig i liten grad overrekkes direkte til familier som lever i fattigdom, da det ofte er god grunn til å tro at de ikke blir anvendt etter giverens ønske og intensjon. 

Det koster 200 kr i mnd å være fadder. (Det er 2 fadderforeldre pr fadderbarn)Du har og mulighet å være fadder for eldre , mange har veldig lite å leve av og trenger hjelp, det koster også 200 kr i mnd
Det vil bli arrangert turer til Ukraina hvert år, og da er det mulighet for deg å treffe ditt fadderbarn/el eldre. De som ønsker å sende pakke til sitt fadderbarn/el eldre , kan gjøre det ved å sende det med våre hjelpesendinger. (det betaler du ingenting for). Det er viktigt å merke pakken du sender med Navn, Etternavn, Fødselsdato,og stedet der de bor hvis det står på fadderbrosjyren. Det aller beste er hvis du tar et kopi av fadderbrosjyren å lime det på pakken.  (Du kan ikke sende ned mat, snop og lignende, pga regler i Ukraina) 

Neste hjelpesending vil gå fra Haugesund 6 mai  -2019 , fra Vigrestad 19 Juni -2019. Ønsker du å ha et fadderbarn/eldre i Ukraina er bare å ta kontakt på telefon , Ellen Lyster Aarsland  90366291. Eventuelt kan du kontakte oss på e-post. ( post@)kpk-ukraina.com )