Juleaksjonen 2018

HJEMMETJENESTE

Nå har vi begynt med noe helt Nytt. Det er så mange eldre i Ukraina som har dårlig pensjon, kanskje har de dårlig helse og har ingen mulighet til å betale for hjelp. Mange er ensomme og har ingen besøk uten våre folk som kommer innom med mat, de trenger at noen har tid , tid til å lytte og hjelpe. Nå har Kristina på snart 24 år i gang med dette. Kristina kom til vår barneheim i Ukraina for mange år siden , nå har hun utdannet seg og dette blir nå hennes arbeid. Kristina skal nå reise rundt fast til mange eldre som trenger hjelp, Du kan være med å støtte dette ved å betale inn på konto 3212. 20.34037 merkes med "Hjemmehjelp" . Kristina vil få lønn på 200 euro i mnd pluss 70 euro for utgifter til bil. Kanskje kan vi etter hvert få flere arbeidere på dette. Vi er veldig glad for alle som vil være med å støtte dette. Tusen Takk for alle som vil hjelpe.

MERCY FARM

FADDER FOR BARN OG ELDRE

VIPPS

Stiftelsen Kpk-Ukraina har nå fått VIPPS, Du må laste ned appen , og registrere deg for å bruke Vipps.

For å gi gaver til arbeidet kan du bruke vårt mob nr  90366291 el vårt Vipps nr  85130

For å gi gaver direkte til Mercy Farm er det Vipps nr  87356 ( det går til varme måltider for 7 kr stk )

Vi har avviklet SMS ordningen, det var få som brukte det, og det ble dyrt.

Tusen Takk.
KPK-Ukraina


Håp

Vil du være med å tenne et håp for noen.?  Disse Barna, og voksne har fått livet sitt forandra fordi noen i Norge bryr seg. Vil Du være med å tenne et LYS , det betyr så ufattelig mye. Du kan være med ved å bli Fadder til ei jenta el gutt, el til eldre. Bare ta kontakt hvis du ønsker det.


Hjelp til Flykninger.

Vi gir fortsatt hjelp til Mange Flykninger som må rømme fra krigen i øst. Nøden er stor. Mange familier har kommet til Karpatområde. De rekner med at 20.000 flykninger vil komme,  krigen fortsetter ennå oppe i øst. De trenger mat, medisin, klær, hygiene artikkler, skolematriell. Vi er glad vi kan hjelpe de i denne vanskelige situasjonen. i Tillegg sender vi 1 gang i mnd  en liten lastebil østover, full lastet  med klær og mat og grønnsaker så de som fremdeles er i krigsområdene skal få hjelp. Vi er veldig GLAD hvis noen vil hjelpe oss å hjelpe, hver ei krone hjelper.